Historia jednostki

OSP UMIESZCZ

Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu powstała w 1913r. Założona była przy Kółku Rolniczym, które powstało w 1908r. Pierwszym komendantem oraz założycielem był Czubik Jan. Członkami OSP byli : Hańba Jakub, Lawera Jan, Grzesik Kazimierz, Ordyna Jakub, Sysoł Jan. Za własne pieniądze dokonano zakupu pompy czterokołowej, którą już w 1914r. gaszono pożar powstały od wybuchu kuli armatniej. Strażnica była wybudowana z drzewa i desek, pokryta dachówką. Podczas I wojny światowej oraz w późniejszym czasie straż gasiła kilka pożarów; paliły się domy oraz budynki gospodarcze (w tym czasie kryte były strzechą). W okresie powojennym straż liczyła 12-16 członków. Do lat pięćdziesiątych funkcje komendanta pełnili kolejno Kazimierz Grzesik, Tomasz Lawera, Paweł Piotrowski. Podczas II wojny światowej jak również i po jej zakończeniu , strażacy pomagali mieszkańcom wsi Umieszcz przy odbudowie i usuwaniu zniszczeń wojennych (wieś była zniszczona w 80% gdyż przebiegała tędy linia frontu).

Od 1950r. komendantem OSP w Umieszczu był Stanisław Wyderka, naczelnikiem Józef Polak, sekretarzem Mieczysław Wojtunik, gospodarzem Jan Ryzner a skarbnikiem Julian Gałuszka. W 1964 roku wybudowano nową remizę a w roku 1965 zbiornik p. poż. Wtedy to OSP Umieszcz przydzielono nową motopompę M-400. Jednostka OSP Umieszcz liczyła wtedy 14 członków. OSP brała udział przy gaszeniach pożarów, akcjach powodziowych oraz działalności prewencyjnej.

Od 1982r. nastąpiły zmiany w zarządzie: prezesem został Antoni Sanocki, naczelnikiem Józef Polak, sekretarzem Marian Betlej, gospodarzem Jan Ryzner a skarbnikiem Zygmunt Goleń. OSP liczyła wtedy 23 druhów. W tym czasie aż do 1990r. OSP brała udział w gaszeniu 4 pożarów. Strażacy brali udział w akcjach prewencyjnych i pogadankach na temat ochrony przeciw pożarowej. W latach 1990-2001 straż dokonała odmłodzenia członków OSP i liczyła 40 druhów. Wybrano nowy zarząd: prezes Antoni Sanocki, naczelnik Edmund Polak, wiceprezes Jan Muzyka, sekretarz Marian Betlej, skarbnik Zygmunt Goleń, gospodarz Jan Ryzner. Do 1999r. OSP Umieszcz nie posiadała wozu bojowego, z tego powodu ograniczała się tylko do zabezpieczenia p. poż. tylko w swojej miejscowości. Podczas powodzi strażacy prowadzili liczne zbiórki na rzecz powodzian, wypompowywali zalane wodą studnie i domy. W roku 1996 nastąpiły zamiany w zarządzie: prezesem został Edmund Polak, naczelnikiem Jerzy Ryzner, sekretarzem Marian Betlej, skarbnikiem Zygmund Goleń, zastępcom naczelnika Krzysztof Styś i członkiem zarządu Jan Muzyka. W tym czasie OSP Umieszcz liczyła 42 członków. W roku 2000 OSP Umieszcz otrzymała od OSP Łubno Szlacheckie starszy wóz bojowy typ: Star 26-P C-BAM. Po dokonaniu remontów i doprowadzeniu do pełnej sprawności wóz bojowy, OSP Umieszcz brała udział w gaszeniu 9 pożarów. W tym roku dokonano przebudowy remizy : ocieplono ściany, zmodernizowano instalacje elektryczne, wykonano ogrzewanie oraz utwardzono plac przed remizą.

W roku 2001 OSP wybrała nawy zarząd w składzie: prezes Edmund Polak, wiceprezes Janusz Betlej, naczelnik Jerzy Ryzner, skarbnik Krzysztof Styś, z-ca naczelnika Jan Muzyka, gospodarz Krzysztof Jakubowski, członek zarządu Robert Dzwonkowicz . OSP Umieszcz brała udział przy gaszeniu 14 pożarów a 4 razy uczestniczyła w akcjach powodziowych. 19 lipca 2003r. jednostka OSP obchodziła jubileusz 90-lecia. OSP Umieszcz otrzymała sztandar i została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W 2006 roku OSP Umieszcz otrzymała pompę szlamową. Jednostka brała udział przy gaszeniu pożarów i akcjach przeciwpowodziowych. Brała także aktywny udział w wielu turniejach a także zawodach strażackich odnosząc w nich znaczne sukcesy.

W roku 2010 podczas powodzi jaka nawiedziła nasz region a w szczególności miasto Jasło strażacy z OSP Umieszcz przez kilka dni czynnie nieśli pomoc mieszkańcom zalanych miejscowości. Najbardziej wyróżniający się druhowie otrzymali od najwyższych władz rządowych listy pochwalne. Podczas tych akcji wóz bojowy, którym dysponowała jednostka uległ awarii i nie nadawał się do remontu. Przez rok czasu jednostka licząca 43 druhów nie mogła w pełni brać udziału w akcjach gaśniczo-ratowniczych. W tym roku wyremontowano remizę .

W 2011r został powołany nowy zarząd w którego skład weszli: Polak Edmund Prezes, Muzyka Jan Wiceprezes, Betlej Janusz Stanisław Wiceprezes, Jakubowski Krzysztof Józef Wiceprezes-naczelnik, Styś Krzysztof Zastępca Naczelnika, Dzwonkowicz Jacek Sekretarz, Lesiak Grzegorz Piotr Skarbnik, Jawin Łukasz Kronikarz, Ryzner Jakub Gospodarz, Gierula Janusz Członek Zarządu,

Również w tym roku dzięki dofinansowaniu ZG NFOŚ w Warszawie, ZW NFOŚ w Rzeszowie oraz m.in. wsparciu ZW OSP w Rzeszowie, Władz OSP i Samorządowych : Powiatowych i Gminnych oraz członków OSP Umieszcz udało się zakupić nowy lekki samochód pożarniczy Renault Master wyposażony m.in. w agregat wysokociśnieniowy oraz maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym. W 2012r jednostka pozyskała pompę pływającą Niagara. Ze środków własnych i unijnych zakupiono siłownię, na której ćwiczą strażacy z OSP Umieszcz a także z sąsiednich jednostek. W dniach 20-21 lipca 2013 r odbyły się uroczystości 100 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu podczas której dokonano odznaczenia Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczeniem tym wyróżniono Ochotniczą Straż Pożarną w Umieszczu za długoletnią działalność. Przyznano również odznaczenia dla zasłóżonych strażaków min.: „Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi”: dh Edmund Polak, „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” dla: dh Mariana Betleja, „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla: dh Jakubowski Krzysztof, dh Muzyka Jan,

W 2016 r nastąpiła zmiana zarządu w składzie: Polak Edmund Prezes, Muzyka Jan Wiceprezes, Jakubowski Krzysztof Józef Wiceprezes-naczelnik, Muzyka Jarosław Wiceprezes, Dzwonkowicz Jacek Sekretarz, Michalski Łukasz Piotr Skarbnik, Styś Krzysztof Zastępca Naczelnika, Ryzner Jakub Gospodarz, Michalski Artur Członek Zarządu,

W roku 2018 nasza jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt ze środków MSWiA. Otrzymaliśmy Pilarkę Spilinową Stihl Ms 261 oraz węże tłoczne W52/20. Natomiast dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie otrzymaliśmy torbę medyczną R1.

W 2019 r. w świetlicy znajdującej się przy naszej remizie wykonany został remont, odnowione zostały ściany, wymieniona została podłoga w pomieszczeniu siłowni oraz wymienione zostały drzwi wejściowe do świetlicy. Została również zakupiona szafa na kurtki i byty dla pocztu sztandarowego. Również w tym roku dzięki dotacji z MSWiA zostały zakupione nowe kurtki oraz buty wyjściowe dla pocztu sztandarowego.

W roku 2020 w świetlicy powstała Izba Pamięci w której znajdują się portrety zasłużonych Druhów z naszej jednostki. Od początku 2018 r nasza jednostka jest koordynatorem zbiórki nakrętek dla Honoraty Wojdyły z Umieszcza. W Czerwcu nasza jednostka brała czynny udział w akcji powodziowej jaka nawiedziła nasz region oraz po jej zakończeniu w akcji pomocowej dla najbardziej poszkodowanych rodzin.

W 2021 roku został wybrany nowy zarząd w składzie: Michalski Łukasz Prezes, Ryzner Tomasz Wiceprezes-naczelnik, Muzyka Jan Wiceprezes, Jakubowski Krzysztof Wiceprezes, Jawin Łukasz Sekretarz, Muzyka Jarosław Skarbnik, Michalski Artur Zastępca Naczelnika, Ryzner Jakub Gospodarz, Polak Edmund Członek Zarządu, Zostało wykonane centralne ogrzewanie w budynku Domu Ludowego oraz w pomieszczeniach świetlicy i remizy strażackiej. Opracował

Janusz Betlej, Łukasz Michalski


>>KSIĘGA GOŚCI

   
przepraszam za bł?d wy?wietlenia zdjęcia KLIKNIJ W KSIĘGĘ GOŚCI